تیم ما

کار با رزین و یافتن راه‌ حل مناسب در این زمینه لذت ماست نه کار ما. ویستا شیمی کیمیا با بهره‌گیری از کارشناسان تحصیل کرده و با دقت استخدام شده از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معروف در سراسر جهان، در حال تبدیل شدن به یک برند برتر در صنعت پلیمر خاورمیانه است. تیم ما خارج از چارچوب فکر می‌کند. با تشکر از اعضای تیم تحصیل کرده و حرفه‌ای خود، ما دائماً به دنبال ایده‌های جدید و بدیع هستیم که در محصولات جدید متجلی می‌شوند.

ما همیشه سعی می‌کنیم با روحیه نوآورانه تیم خود، جلوتر از رقبا باشیم که مزیت اصلی ماست. ما برای احترام متقابل، اعتماد متقابل، خودسازی، صداقت و شفافیت، تخصص و در قلب این مفاهیم کار تیمی ارزش قائل هستیم.

وبلاگ ما